Categorieën
Aanbiedingen
Pod 60 CD
€8.95  €5.95
verzendkosten
Privacy verklaring
Van den Doel accessoires B.V.
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 31038215

Artikel 1 Definities
In deze privacy statement worden de volgende definities gebruikt:
a. Van den Doel accessoires: de gebruiker van deze privacy statement en de beheerder van de website www.vandendoel-acc.nl;
b. bezoeker: de bezoeker van de website;
c. klant: de bezoeker die op de website een bestelling plaatst;
d. website: de website www.vandendoel-acc.nl.

Artikel 2 Privacy
2.1 Van den Doel accessoires draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.2 Voor zover nodig zijn verwerkingen van persoonsgegevens met doelomschrijving door Van den Doel accessoires aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens.

2.3 Alle gegevens die door Van den Doel accessoires worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

Artikel 3 Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Van den Doel accessoires B.V.
Nijverheidsweg 24
3762 ER Soest

Artikel 4 Verwerking van persoonsgegevens
4.1 Van den Doel accessoires legt gegevens vast wanneer een bezoeker van de website producten bij Van den Doel accessoires bestelt of anderszins contact heeft met Van den Doel accessoires.

4.2 Van den Doel accessoires verwerkt persoonsgegevens (zoals: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) voor de volgende doeleinden:

a. het versturen van de bestelde producten;
b. het beheren van een klantenbestand;
c. het verzenden aan de klant van elektronische berichten met informatie over producten van Van den Doel accessoires.

Artikel 5 Het recht van verzet
5.1 De klant heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens.

5.2 Verzet kan door de klant op de volgende wijzen worden aangetekend:
a. schriftelijk naar het in artikel 3 van deze privacy statement vermelde adres;
b. elektronisch naar het e-mailadres info@vandendoel-acc.nl.

5.3 In elke commerciële boodschap welke naar de klant wordt verstuurd, wordt de klant gewezen op de mogelijkheid tot het doen van verzet.

5.4 Indien de klant verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beëindigd.

Artikel 6 Beveiliging van gegevens
Van den Doel accessoires draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin de gegevens van de klant worden opgeslagen.

Artikel 7 Klikgedrag
Op de website van Van den Doel accessoires worden algemene bezoekgegevens, zonder dat de bezoekgegevens bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meet gerichte informatie op de website te zetten.  

Artikel 8 Gebruik van cookies
Van den Doel accessoires kan informatie over het gebruik van haar website verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits en de bezochte pagina's. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Een cookie is een klein tekstbestand dat de webpage-server van Van den Doel accessoires op de harde schijf van de computer van de bezoeker plaatst. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.  

Artikel 9 Privacy beleid van derden
Deze privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Van den Doel accessoires aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens.

Artikel 10 Wijziging gegevens
Op verzoek verleent Van den Doel accessoires aan klanten toegang tot alle informatie die Van den Doel accessoires van hun bijhoudt. Verder biedt Van den Doel accessoires klanten de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Van den Doel accessoires van hun bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de klant, kan de klant contact met Van den Doel accessoires opnemen.

Artikel 11 Contact
Indien de bezoeker vragen heeft over deze privacy statement of indien de bezoeker vindt dat de website of het handelen van Van den Doel accessoires niet in overeenstemming is met deze privacy statement, dan kan hij contact met Van den Doel accessoires opnemen via de in artikel 3 van deze privacy statement genoemde contactgegevens.  

Artikel 12 Wijzigingen
Van den Doel accessoires behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn.

Volgende